Ankarfällaren Mini

Ankarfällaren Mini

Vår ankarfällare "Mini" består av den fällmekanism och elmagnet som ankarfällaren Butler nyttjar, men saknar den "vagga" som ankaret vilar i. Ankarfällaren Mini är alltså ett alternativ för dig som redan har en lämplig förvaringsanordning för ankaret utanför båten, exempelvis en ankarrulle, men som vill ha möjlighet att sköta fällningen med hjälp av den princip som Butler nyttjar. Många som har ankarspel vill ha en extra låsfunktion av ankaret under färd och då kan ankarfällaren Mini vara en bra lösning.
Vid leverans medföljer inte elkablar, strömbrytare, säkringar samt bultar för montering av ankarfällaren Mini på båten, eftersom det är så olika från fall till fall hur mycket som går åt samt vilken sort som önskas/krävs.

Pris: 2400 kr inkl. moms

Du hittar ytterligare praktisk information om ankarfällaren Mini i monterings- och användaranvisningen som du kan ladda ner här:

Om du inte kan öppna/läsa monteringsanvisningen kan det bero på att du saknar ett program som kan öppna pdf-filer.
Då kan du ladda ner ett gratis här: Adobe Reader