Film - Ankarfällaren under praktisk användning

Nedan kan du se en kort film som visar när ankarfällaren används praktiskt.